Űrlapok, Nyomtatványoka) Űrlap (hiteles másolat, kivonat, vagy bizonyítvány kiadása iránti kérelem magánszemélyek, valamint gazdasági társaságok és egyéb jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére) az illetékes területi közjegyzői levéltár felé:

b) Táblázat a közjegyzői okiratok, valamint a hagyatéki és egyéb nemperes iratok fellelhetőségéről.

c) Nyomtatvány a Magyar Ügyvédi Kamara és a magyar konzuli tisztviselő által készített végintézkedés MOKK részére történő bejelentéséhez