Belépés közjegyzőknek

ŰRLAPOK A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARÁHOZ


A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) részére beadvány elektronikus úton az erre rendszeresített űrlapon terjeszthető elő. Az űrlapok általános nyomtatványkitöltő programmal (ÁNYK) tölthetők ki. Az ÁNYK-ra vonatkozó gyakorlati tudnivalók a https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/anyk-keretprogram linken érhetők el.

Ezúton is tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 451/2021. (XII. 19.) Korm. rendelet 155. §-a a következő (23) bekezdéssel egészül ki:
„(23) A 115. § 2021. december 31-én hatályos rendelkezéseit az Országos Bírósági Hivatal, a bíróságok, a közjegyzők és a közjegyzői kamarák részére történő ÁNYK-űrlapok benyújtására 2021. december 31-ét követően is alkalmazni kell.”
A módosító rendelkezés 2022. január 1-jén lép hatályba.
Ez azt jelenti, hogy az elektronikus ügyintézésre kötelezett vagy azt választó ügyfelek 2021. december 31. után is a MOKK által rendszeresített ÁNYK-űrlapokat kötelesek használni.

Az ÁNYK program használatához elérhető segédletért kattintson ide.

 • 1. A MOKK Levéltár őrizetében lévő közjegyzői iratokról hiteles másolat kiadása iránti kérelem

  (Feltöltés ideje: 2018. január 1.)

 • 2. Díjvisszatérítés iránti kérelem

  (Feltöltés ideje: 2018. január 1.)

 • 3. Általános beadvány a MOKK-hoz

  (Feltöltés ideje: 2018. január 1.)

 • 4. Kérelem hangfelvétellel kapcsolatban

  Az ügyfél a MOKK által nyújtott informatikai alkalmazásokkal kapcsolatban illetékes ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetéséről készült hangfelvétel meghallgatását vagy a hangfelvételről másolat biztosítását kérheti telefonon, e-mailben az informatika@mokk.hu címen vagy a MOKK honlapján közzétett űrlap postai vagy elektronikus úton történő megküldésével, de a kérelem elsősorban csak személyes megjelenés esetén, az űrlap és a kérelem teljesítéséről szóló nyilatkozat kitöltésével teljesíthető. Meghatalmazás vagy a képviseleti jogosultság egyéb módon történő igazolása esetében képviselő eljárhat az ügyfél nevében. A meghatalmazást vagy egyéb képviseleti jogosultságot igazoló iratot legkésőbb a kérelem teljesítésekor csatolni kell az űrlaphoz. A hangfelvétel meghallgatására vonatkozó kérelem elektronikus megküldése esetében a papír alapon aláírt űrlapot szkennelve csatolni kell az e-mailhez vagy a 3. számú ÁNYK űrlaphoz (Általános beadvány a MOKK-hoz). Ha az ügyfél elektronikus úton kéri rendelkezésre bocsátani a hangfelvételről készült másolatot, a papír alapon aláírt űrlapot szkennelve, az e-mailhez vagy a 3. számú ÁNYK űrlaphoz (Általános beadvány a MOKK-hoz) csatolva, elektronikus aláírással vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesítve kell megküldenie és – annak érdekében, hogy a MOKK a hangfelvétel másolatát titkosítva tudja megküldeni a részére – meg kell adnia a titkosításhoz kapcsolódó jelszót.

uuuuu