Belépés közjegyzőknek

Űrlapok a közjegyzői eljárásokra


A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) a közjegyzői ügyvitel szabályairól 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a beadvány elektronikus úton történő előterjesztésére az alábbi űrlapokat rendszeresíti. A jogszabály értelmében az elektronikus úton kapcsolatot tartónak a beadványt a közjegyzőhöz űrlapon kell előterjesztenie. Ha a fél a beadványát nem a MOKK által rendszeresített űrlapon terjeszti elő, a közjegyző a kérelmet visszautasítja az egyéb beadványban foglalt nyilatkozat pedig hatálytalan.

Ezúton is tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 451/2021. (XII. 19.) Korm. rendelet 155. §-a a következő (23) bekezdéssel egészül ki:
„(23) A 115. § 2021. december 31-én hatályos rendelkezéseit az Országos Bírósági Hivatal, a bíróságok, a közjegyzők és a közjegyzői kamarák részére történő ÁNYK-űrlapok benyújtására 2021. december 31-ét követően is alkalmazni kell.”
A módosító rendelkezés 2022. január 1-jén lép hatályba.
Ez azt jelenti, hogy az elektronikus ügyintézésre kötelezett vagy azt választó ügyfelek 2021. december 31. után is a MOKK által rendszeresített ÁNYK-űrlapokat kötelesek használni.

Az űrlapok általános nyomtatványkitöltő programmal (ÁNYK) tölthetők ki. Az ÁNYK-ra vonatkozó gyakorlati tudnivalók a https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/anyk-keretprogram linken érhetők el.

Az űrlapok használata a közzétételük időpontjától kötelező.

Alább a benyújtani kívánt űrlap nevére kattintva letöltheti azt ÁNYK (.jar) űrlapként.

Az ÁNYK program használatához elérhető segédletért kattintson ide.

uuuuu