KÉRELMEK, ŰRLAPOK


A közjegyzői eljárással összefüggő adatkezelés minden esetben uniós jogforrás, törvény, kormányrendelet vagy más jogszabály rendelkezésén alapul. Az adatkezelő a személyes adatokat jogszabályban rá ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, illetve jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Amennyiben a személyes adat szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, és az érintett ennek nem tesz eleget, az – az adott eljárási jogszabály rendelkezéseire figyelemmel – a kérelem visszautasítását eredményezheti. A közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárásokkal összefüggésben megvalósuló adatkezelésekről szóló tájékoztatót megtekintheti az alábbi linken: (Tájékoztató a közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárásokkal összefüggésben megvalósuló adatkezelésekről)


2018. január 1-jétől módosulnak az eljárások rendjére, valamint az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályok. A törvény által meghatározott ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelesek, ezért kérjük, olvassa el az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatónkat (https://mokk.hu/ugyfeleknek/tajekoztato-az-elektronikus-ugyintezesrol.php) !

Apostille kiállítása, közbenső hitelesítés iránti eljárás
Európai fizetési meghagyásos eljárás (EUFMH)
Közgyűjteményben elhelyezett dologra vonatkozó valószínű öröklési jogcím igazolása és valószínű örökösi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás
Közjegyzői Levéltárhoz benyújtandó űrlapok, nyomtatványok
Közjegyzői okirat-szerkesztési eljárásra irányuló kérelem
Pályázati űrlap joghallgatók részére a MOKK ösztöndíjához
Végrehajtás elrendelése közjegyző által