Belépés közjegyzőknek

HIVATALOS ELÉRHETŐSÉGEK


A) A közjegyzők hivatalos elérhetősége

A közjegyzők biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) (gépi) hivatali tárhelye. A közjegyzőknek címzett küldemények gépi feldolgozással kerülnek szétosztásra a közjegyzők között. A közjegyzők hivatalos elérhetőségére beadvány kizárólag ÁNYK űrlapon terjeszthető el, melyek ITT érhetők el. Az ÁNYK űrlap használata automatikusan biztosítja, hogy a beadvány a MOKK alább leírt hivatali tárhelyére érkezik, tehát ÁNYK űrlap használata esetén a hivatali tárhely kiválasztásával kapcsolatban a benyújtónak nincs teendője.

A hivatalos elérhetőség adatai:

hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)

rövid név: MOKKIT

KRID: 342479118


B) A területi közjegyzői kamarák hivatalos elérhetőségei

A területi közjegyzői kamarák biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) (gépi) hivatali tárhelye. Az egyes területi közjegyzői kamarákhoz beadványok az „általános beadvány területi kamarához” elnevezésű ÁNYK űrlapon terjeszthető elő, melyen az érintett területi közjegyzői kamarát ki kell választani.

Az „általános beadvány területi kamarához” ÁNYK űrlap ITT érhető el. Az ÁNYK űrlap használata automatikusan biztosítja, hogy a beadvány a MOKK alább leírt hivatali tárhelyére érkezik, tehát ÁNYK űrlap használata esetén a hivatali tárhely kiválasztásával kapcsolatban a benyújtónak nincs teendője.

A hivatalos elérhetőség adatai (valamennyi területi közjegyzői kamara tekintetében):

hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)

rövid név: MOKKIT

KRID: 342479118


C) A Magyar Országos Közjegyzői Kamara hivatalos elérhetőségei

A MOKK-nak címzett küldemények – azok tartalmától függően – a MOKK egyes szervezeti egységeinek kézbesíthetők.

A MOKK Gazdasági Irodájának feladatkörébe tartoznak

- a MOKK-ot illető, a fizetési meghagyásos eljárás során az egyes közjegyzők vagy a bíróságok által engedélyezett költségfeljegyzési/díjfeljegyzési jog alapján feljegyzett eljárási díjaknak, azok járulékainak és a behajtásukhoz kapcsolódó költségeknek a behajtása;

- a MOKK Levéltár által kiszámlázott díjak és költségek behajtása;

- a fizetési meghagyásos eljárással, az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetésével, a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartásának vezetésével, az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának vezetésével, a hitelbiztosítéki nyilatkozat rögzítésével és az apostille-tanúsítvány, illetve közbenső hitelesítés kiállításával összefüggő, a MOKK részére fizetendő eljárási díj, eljárási költség, adatszolgáltatási díj, költségtérítés megfizetésével, valamint a túlfizetés visszatérítésével kapcsolatos ügyek;

- számviteli bizonylatok kiállítása, számlamásolat, számlareklamációk kezelése.

A MOKK Jogi Irodájának feladatkörébe tartoznak az adatszolgáltatási, valamint az egyéb – a nem a MOKK Gazdasági Iroda és MOKK Levéltár feladatkörébe tartozó – hatósági és bírósági megkeresések.

A MOKK Levéltár feladatkörébe tartozik a MOKK Levéltár őrizetében lévő közjegyzői iratokról hiteles másolat kiadása, valamint a Végrendeletek Országos Nyilvántartásából hatósági megkeresésre való adatszolgáltatás.

A MOKK szervezeti egységeinek címzett küldemények az adott ügytípusra (a MOKK Levéltár őrizetében lévő közjegyzői iratokról hiteles másolat kiadása iránti kérelem, díjvisszatérítés iránti kérelem) rendszeresített ÁNYK űrlapon, illetve az ügytípusra rendszeresített ÁNYK űrlap hiányában az „általános beadvány a MOKK-hoz” elnevezésű ÁNYK űrlap mellékleteként küldhetők meg, melyen a MOKK érintett szervezeti egységét ki kell választani.

Az ÁNYK űrlapok ITT érhető el. Az ÁNYK űrlap használata automatikusan biztosítja, hogy a beadvány a MOKK alább leírt hivatali tárhelyére érkezik, tehát ÁNYK űrlap használata esetén a hivatali tárhely kiválasztásával kapcsolatban a benyújtónak nincs teendője.

A hivatalos elérhetőség adatai (a MOKK valamennyi szervezeti egysége tekintetében):

hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)

rövid név: MOKKIT

KRID: 342479118