MOKK iránymutatások


11. iránymutatás a közjegyzői állások pályázatainak elbírálásánál irányadó szempontokról
29. iránymutatás a közjegyzői okiratok végrehajtásának elrendelés iránti eljárásban a közjegyző illetékességéről
31. iránymutatás a közjegyzői tevékenység vizsgálatának eljárási rendjéről
45. iránymutatás a MOKK által adományozható ösztöndíjról
50. iránymutatás több jogügylet egy közokiratba foglalásáról (hatályon kívül)
51. iránymutatás a közjegyzői okiratok felolvasásáról
57. iránymutatás a közjegyzői pénzletétről
81. iránymutatás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatokról
85. iránymutatás a papíralapú okiratról elektronikus, illetve az elektronikus okiratról papíralapú hiteles másolat, valamint a papíralapú közjegyzői okiratról elektronikus hiteles kiadmány és hiteles másolat, és az elektronikus közjegyzői okiratról papíralapú hiteles kiadmány és hiteles másolat készítésének szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben)
91. iránymutatás az elektronikus ügyintézés egyes kérdéseiről
93. iránymutatás a Magyar Közjegyzőség Etikai Szabálykönyvéről
95. számú iránymutatás a személyes adatoknak a közjegyzői eljárásokkal összefüggő kezelésére vonatkozó szabályokról (módosításokkal egységes szerkezetben)
104. számú iránymutatás a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet 38/A. és 38/B. §-ának alkalmazásáról