'a','Á'=>'a', 'é'=>'e','É'=>'e', 'í'=>'i','í'=>'i', 'ó'=>'o','Ó'=>'o', 'ö'=>'oz','Ö'=>'oz', 'ő'=>'oz', 'Ő'=>'oz','ú'=>'u', 'Ú'=>'u','ü'=>'uz', 'Ü'=>'uz', 'ű'=>'uz', 'Ű'=>'uz', 'cs'=>'cz', 'zs'=>'zz', 'ccs'=>'czcz', 'ggy'=>'gzgz', 'lly'=>'lzlz', 'nny'=>'nznz', 'ssz'=>'szsz', 'tty'=>'tztz', 'zzs'=>'zzzz'); return strcmp(strtr(mb_strtolower($s1), $chr), strtr(mb_strtolower($s2), $chr)); } function str_in_str_hun($s1, $s2){ //Az ékezetes és a kis- nagybetűk nem különbözőek. A kétjegyű betűk az egyjegyűek után. A kettőzött betűknek külön-külön kell szerepelniük. static $chr = array('á'=>'a','Á'=>'a', 'é'=>'e','É'=>'e', 'í'=>'i','í'=>'i', 'ó'=>'o','Ó'=>'o', 'ö'=>'oz','Ö'=>'oz', 'ő'=>'oz', 'Ő'=>'oz','ú'=>'u', 'Ú'=>'u','ü'=>'uz', 'Ü'=>'uz', 'ű'=>'uz', 'Ű'=>'uz', 'cs'=>'cz', 'zs'=>'zz', 'ccs'=>'czcz', 'ggy'=>'gzgz', 'lly'=>'lzlz', 'nny'=>'nznz', 'ssz'=>'szsz', 'tty'=>'tztz', 'zzs'=>'zzzz'); $s1new=strtr(mb_strtolower($s1), $chr); $s2new=strtr(mb_strtolower($s2), $chr); return (mb_strpos($s1new,$s2new)); } function cmp($a, $b) { return $a->item->iranyitoszam - $b->item->iranyitoszam; } function nyitvanap($nap){ if ($nap!=" ") { $nap=substr($nap,0,2).":".substr($nap,2,2)." - ".substr($nap,4,2).":".substr($nap,6,2); } else { $nap=fordit('Zárva',false); } return $nap; } function objectsIntoArray($arrObjData, $arrSkipIndices = array()) { $arrData = array(); // if input is object, convert into array if (is_object($arrObjData)) { $arrObjData = get_object_vars($arrObjData); } if (is_array($arrObjData)) { foreach ($arrObjData as $index => $value) { if (is_object($value) || is_array($value)) { $value = objectsIntoArray($value, $arrSkipIndices); // recursive call } if (in_array($index, $arrSkipIndices)) { continue; } if (count($value) == 0) $value=""; $arrData[$index] = $value; } } return $arrData; } function nyitvatart_megmutat($ny) { //echo fordit('Nyitvatartás',false); eredmény elemzés és kiiratás $xmlObj = simplexml_load_string($ny); $arrXml=objectsIntoArray($xmlObj, $arrSkipIndices = array()); for ($i=0;$i<7;$i++) { if ($arrXml['d'][$i]['v']=="00000000") $arrXml['d'][$i]['v']=" "; } $hetfo=nyitvanap($arrXml['d'][0]['v'])."
".$arrXml['d'][0]['c'].""; $kedd=nyitvanap($arrXml['d'][1]['v'])."
".$arrXml['d'][1]['c'].""; $szerda=nyitvanap($arrXml['d'][2]['v'])."
".$arrXml['d'][2]['c'].""; $csutortok=nyitvanap($arrXml['d'][3]['v'])."
".$arrXml['d'][3]['c'].""; $pentek=nyitvanap($arrXml['d'][4]['v'])."
".$arrXml['d'][4]['c'].""; $szombat=nyitvanap($arrXml['d'][5]['v'])."
".$arrXml['d'][5]['c'].""; $vasarnap=nyitvanap($arrXml['d'][6]['v'])."
".$arrXml['d'][6]['c'].""; echo "
".fordit('Hétfő',false).":
$hetfo
".fordit('Kedd',false).":
$kedd
".fordit('Szerda',false).":
$szerda
".fordit('Csütörtök',false).":
$csutortok
".fordit('Péntek',false).":
$pentek
".fordit('Szombat',false).":
$szombat
".fordit('Vasárnap',false).":
$vasarnap
"; } function nyitvatart_megmutat2($ny) { //echo fordit('Nyitvatartás',false); eredmény elemzés és kiiratás $xmlObj = simplexml_load_string($xmlStr); //echo fordit('Nyitvatartás',false); eredmény elemzés és kiiratás $hetfo=nyitvanap(substr($xmlObj[v][0],2,8)); $kedd=nyitvanap(substr($ny,8,8)); $szerda=nyitvanap(substr($ny,16,8)); $csutortok=nyitvanap(substr($ny,24,8)); $pentek=nyitvanap(substr($ny,32,8)); $szombat=nyitvanap(substr($ny,40,8)); $vasarnap=nyitvanap(substr($ny,48,8)); echo "
".fordit('Hétfő',false).": $hetfo,
".fordit('Kedd',false).": $kedd,
".fordit('Szerda',false).": $szerda,
".fordit('Csütörtök',false).": $csutortok,
".fordit('Péntek',false).": $pentek,
".fordit('Szombat',false).": $szombat,
".fordit('Vasárnap',false).": $vasarnap
"; } // Attila kis-nagybetűk 2016.05.23 if (isset($_GET['kozel'])) $kozel=strval($_GET['kozel']); else $kozel="25"; $_GET['kozel']=$kozel; if (isset($_POST['nev'])) { if (isset($ujnev)) unset($ujnev); $ujnev=''; $nevtomb0=mb_split('dr. ',$_POST['nev']); if (!isset($nevtomb0[1])) $nevtomb0[1]=$nevtomb0[0]; $nevtomb=mb_split(' ',$nevtomb0[count($nevtomb0)-1]); foreach ($nevtomb as $nevtombelem) { $nevtombelem=mb_strtoupper(mb_substr($nevtombelem,0,1)).mb_substr($nevtombelem,1); if ($nevtombelem!="Dr.") $ujnev.=$nevtombelem.' '; } $ujnev=mb_substr($ujnev,0,-1); //$ujnev=$_POST['nev']; //var_dump($ujnev); } // Attila kis-nagybetűk 2016.05.23 $nincs_elsodleges_talalat=false; $time['clientstart']=microtime(true); //$client = new SoapClient('https://mohikan.mokk.hu/mohikan.wsdl'); $time['clinetend']=microtime(true); $client = new SoapClient('mohikan.wsdl'); if (!isset($client)) $result['avaiable']=false; else $result['avaiable']=true; // if ($result['avaiable']) // { $result['service']['functions']=$client->__getFunctions(); $result['service']['types']=$client->__getTypes(); //var_dump($result['service']); // } $time['baserequests']=microtime(true); if (!file_exists('telepulesek_options_gepelheto') || (filemtime('telepulesek_options_gepelheto')<(time()-43200)) || !file_exists('nyelv_options_'.$_SESSION['lang'])) { try { $result['megyelista'] = $client->megyelista(); } catch (Exception $ex) { $result['megyelista']['faultstring']=$ex -> faultstring; $result['megyelista']['faultcode']=$ex -> faultcode; } if (gettype($result['megyelista']=='stdClass')) { uasort($result['megyelista'] -> item,'strcmp_hun'); $megye_options=""; foreach ($result['megyelista'] -> item as $key => $megyek) { $megye_options.=""; } file_put_contents('megye_options',$megye_options); } try { $result['telepulesek'] = $client->telepulesek(); } catch (Exception $ex) { $result['telepulesek']['faultstring']=$ex -> faultstring; $result['telepulesek']['faultcode']=$ex -> faultcode; } if (gettype($result['telepulesek']=='stdClass')) { uasort($result['telepulesek'] -> item,'strcmp_hun'); $telepulesek_options=""; $telepulesek_options_gepelheto=''; foreach ($result['telepulesek'] -> item as $key => $telepules) { $telepulesek_options.=""; $telepulesek_options_gepelheto.="'$telepules',"; } file_put_contents('telepulesek_options',$telepulesek_options); file_put_contents('telepulesek_options_gepelheto',$telepulesek_options_gepelheto); } try { $result['kamaralista']= $client->kamaralista(); } catch (Exception $ex) { $result['kamaralista']['faultstring']=$ex -> faultstring; $result['kamaralista']['faultcode']=$ex -> faultcode; } if (gettype($result['kamaralista']=='stdClass')) { uasort($result['kamaralista'] -> item,'strcmp_hun'); $kamara_options=""; foreach ($result['kamaralista'] -> item as $key => $kamara) { if ($kamara!="Magyar Országos Közjegyzői Kamara") $kamara_options.=""; } file_put_contents('kamara_options_'.$_SESSION['lang'],$kamara_options); } try { $result['idegenNyelv']= $client->idegenNyelv(); } catch (Exception $ex) { $result['idegenNyelv']['faultstring']=$ex -> faultstring; $result['idegenNyelv']['faultcode']=$ex -> faultcode; } if (gettype($result['idegenNyelv']=='stdClass')) { uasort($result['idegenNyelv'] -> item,'strcmp_hun'); $nyelv_options=""; foreach ($result['idegenNyelv'] -> item as $key => $nyelv) { $nyelv_options.=""; } file_put_contents('nyelv_options_'.$_SESSION['lang'],$nyelv_options); } $_SESSION['result']=$result; $time['baserequests_end']=microtime(true); } else { $time['no_baserequests']=microtime(true); $megye_options=file_get_contents('megye_options'); $telepulesek_options=file_get_contents('telepulesek_options'); $telepulesek_options_gepelheto=file_get_contents('telepulesek_options_gepelheto'); $nevoptions_gepelheto=file_get_contents('nevek'); $szekhelyoptions_gepelheto=file_get_contents('szekhelykodok'); $kamara_options=file_get_contents('kamara_options_'.$_SESSION['lang']); $nyelv_options=file_get_contents('nyelv_options_'.$_SESSION['lang']); $time['no_baserequests_end']=microtime(true); } $mindeniroda=array( '0'=>'' ); if (!isset($_POST['action'])) $_POST['action']='-'; $vantalalat=false; $time['search']=microtime(true); switch ($_POST['action']) { //case 'display': // echo '

Result

';
//		if (isset($result)) print_r($result); else header('location: ./kjkereso_display.php');
//		echo '
'; case 'kodKereses': $kod=array('irodaKod' => "K".substr($_POST['kod'],-5)); try { $result['kodKereses'] = $client->__soapCall('kodKereses',$kod); } catch (Exception $ex) { $result['kodKereses']['faultstring']=$ex -> faultstring; $result['kodKereses']['faultcode']=$ex -> faultcode; } break; case 'illetekes': $illetekes=array('aHalalHonapja' => intval($_POST['aHalalHonapja']),'aHalalHelye'=>$_POST['aHalalHelye']); try { $result['illetekes'] = $client->__soapCall('illetekes',$illetekes); $extra_teruletek = array("Tököl", "Taksony", "Dunaharaszti", "Dunavarsány", "Délegyháza", "Majosháza"); if ($result['illetekes']->item->szekhelyKod=="K14035" && in_array($_POST['aHalalHelye'],$extra_teruletek)) $extarinfo="Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a keresett illetékeségi területen
2017. január 12. előtt indult hagyatéki ügyek esetén
Ráckeve 1. sz székhelyén páratlan hónapban Dr. Dankó Patrícia
Ráckeve 2.sz székhelyén páros hónapban Dr. Vig Gábor az illetékes
"; else $extarinfo=""; } catch (Exception $ex) { $result['illetekes']['faultstring']=$ex -> faultstring; $result['illetekes']['faultcode']=$ex -> faultcode; } break; case 'nevszerint': $keres=array( 'iranyitoszam'=>'', 'telepules'=>'', 'nev'=>$_POST['nev'], // Attila kis-nagybetűk 2016.05.23 'nyelvtudas'=>'', 'megye'=>'', 'kamara'=>'', 'nyitvatartas'=>'' ); try { // var_dump($_POST['action'],$keres); $result['nevszerint'] = $client->__soapCall('kereses',$keres); // var_dump($result); } catch (Exception $ex) { $result['nevszerint']['faultstring']=$ex -> faultstring;$result['nevszerint']['faultcode']=$ex -> faultcode; } break; case 'idegenNyelv': $keres=array( 'iranyitoszam'=>'', 'telepules'=>'', 'nev'=>'', 'nyelvtudas'=>$_POST['nyelvtudas'], 'megye'=>'', 'kamara'=>'', 'nyitvatartas'=>'' ); try { $result['idegenNyelv'] = $client->__soapCall('kereses',$keres); } catch (Exception $ex) { $result['idegenNyelv']['faultstring']=$ex -> faultstring;$result['idegenNyelv']['faultcode']=$ex -> faultcode; } break; case 'reszletes': $keres=array( 'iranyitoszam'=>$_POST['iranyitoszam'], 'telepules'=>$_POST['telepules'], 'nev'=>$_POST['nev'], // Attila kis-nagybetűk 2016.05.23 'nyelvtudas'=>$_POST['nyelvtudas2'], 'megye'=>$_POST['megye'], 'kamara'=>$_POST['kamara'], 'nyitvatartas'=>$_POST['nyitvatartas'] ); try { $result['reszletes'] = $client->__soapCall('kereses',$keres); } catch (Exception $ex) { $result['reszletes']['faultstring']=$ex -> faultstring;$result['reszletes']['faultcode']=$ex -> faultcode; } if ((count($result['reszletes']->item)==0) && (strlen($_POST['telepules'])>2)) { $keres=array('telepules'=>$_POST['telepules']); try { $result['reszletes'] = $client->__soapCall('telepulesiIrodak',$keres); $nincs_elsodleges_talalat=true; } catch (Exception $ex) { $result['reszletes']['faultstring']=$ex -> faultstring;$result['reszletes']['faultcode']=$ex -> faultcode; } } break; } $time['search_end']=microtime(true); //if ($_POST['action']!="-") var_dump($result['osszesiroda'],count($result[$_POST['action']]->item)); ?> MOKK